Naruto - Konoha Ninpouchou Japan

Naruto - Konoha Ninpouchou (Japan)

Release Month:3
Release Year:2003
Developer:Bec
Publisher:Bandai
Franchise:Naruto
Serial:SWJ-BANC38
Size:4194304
CRC32:1901424234