Morita Kazuo no Othello Japan

Morita Kazuo no Othello (Japan)

Release Month:1
Release Year:1986
Developer:Toshiba EMI
Publisher:Toshiba EMI
Serial:
Size:32768
CRC32:2840427784