Kiki Kaikai Japan

Kiki Kaikai (Japan)

Release Month:3
Release Year:1990
Developer:Pixel
Publisher:Taito
Franchise:Pocky & Rocky / Kiki KaiKai
Serial:TP02009
Size:393216
CRC32:3234552541