Shinyaku Seiken Densetsu Japan

Shinyaku Seiken Densetsu (Japan)

Release Month:12
Release Year:2003
Developer:Brownie Brown
Publisher:
Franchise:Mana / Seiken Densetsu
Serial:AGB-AVSJ-JPN
Size:16777216
CRC32:833757413