Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi Japan SGB Enhanced GB Compatible

Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi (Japan) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

Release Month:4
Release Year:2000
Developer:Biox
Publisher:
Franchise:Hammerin' Harry
Serial:DMG-BGNJ-JPN
Size:1048576
CRC32:3792114323