Bakumatsu Rouman Tokubetsu Hen - Gekka no Kenshi - Tsuki ni Saku Hana, Chiri Yuku Hana Japan

Bakumatsu Rouman Tokubetsu Hen - Gekka no Kenshi - Tsuki ni Saku Hana, Chiri Yuku Hana (Japan)

Release Month:3
Release Year:2000
Developer:Saurus
Publisher:SNK
Franchise:The Last Blade
Serial:NEOP00640
Size:2097152
CRC32:313502896