Clover Studio

Viewtiful Joe 2 Europe Nintendo - GameCube 2005
Viewtiful Joe 2 USA Nintendo - GameCube 2004
Viewtiful Joe 2: Blackfilm no Nazo Japan Nintendo - GameCube 2004
Viewtiful Joe: Battle Carnival Japan Nintendo - GameCube 2005
Viewtiful Joe: Red Hot Rumble Europe Nintendo - GameCube 2006
Viewtiful Joe: Red Hot Rumble USA Nintendo - GameCube 2005
God Hand Europe Sony - PlayStation 2 2006
God Hand Japan Sony - PlayStation 2 2007
God Hand Japan Sony - PlayStation 2 2006
God Hand USA Sony - PlayStation 2 2006
God Hand [PlayStation 2 the Best] Japan Sony - PlayStation 2 2007
Quilt Anata to tsugumu yume to koi no dress Japan Sony - PlayStation 2 2007
Quilt Anata to tsugumu yume to koi no dress [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 2 2007
Okami Europe Sony - PlayStation 2 2007
Okami Japan Sony - PlayStation 2 2006
Okami Japan Sony - PlayStation 2 2006
Okami USA Sony - PlayStation 2 2006
Okami [PlayStation 2 the Best] Japan Sony - PlayStation 2 2006
Viewtiful Joe - Battle Carnival Japan Sony - PlayStation Portable 2006
Viewtiful Joe - Red Hot Rumble USA Sony - PlayStation Portable 2006
Viewtiful Joe - Red Hot Rumble Europe Sony - PlayStation Portable 2006