Hummingbird Soft

Deep Dungeon IV - Kuro no Youjutsushi Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990
Laplace no Ma Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Lodoss-tou Senki Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995