Koei Co., Ltd

Saiyuki Japan Sony - PlayStation 1999
Saiyuki Journey West USA Sony - PlayStation 2001
Saiyuki [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2002
Saiyuki [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2000