Success

Cotton 2 MAME 2003 0
Cotton Boomerang MAME 2003 0
D-Con MAME 2003 0
Guardian Force MAME 2003 0
Othello Shiyouyo MAME 2003 0
Cotton 2 MAME 2003 0
Cotton Boomerang MAME 2003 0
Guardian Force MAME 2003 0
Othello Shiyouyo MAME 2003 0
Hanafuda Shiyouyo Japan Bandai - WonderSwan 2000
Taikyoku Igo - Heisei Kiin Japan Bandai - WonderSwan 2000
Ojarumaru - Tsukiyo ga Ike no Takaramono Japan GB Compatible Nintendo - Game Boy Color 2000
Akko De Pon! Ikasama Hourouki Japan Nintendo - Wii 2008
Akai Ito Japan Sony - PlayStation 2 2004
Akai Ito [SuperLite 2000 Adventure] Japan Sony - PlayStation 2 2005
Anime Eikaiwa - 15 Shounen Hyouryuuki Japan Sony - PlayStation 2 2001
Anime Eikaiwa - Tondemo Nezumi Daikatsuyaku Japan Sony - PlayStation 2 2001
Anime Eikaiwa - Tottoi Japan Sony - PlayStation 2 2001
Aoishiro Japan Sony - PlayStation 2 2008
Aoishiro [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 2 2008
Aoishiro [SuperLite 2000 Adventure] Japan Sony - PlayStation 2 2009
Mageru Tsukeru Hahiiru - Ore * Dead Heat Japan Sony - PlayStation 2 2002
Yoshinoya Japan Sony - PlayStation 2 2004
Yoshinoya [SuperLite 2000 vol.30] Japan Sony - PlayStation 2 2005
Ongaku Tsukuru Kanadeeru Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1996
Sound Novel Tsukuru Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1996
Panorama Cotton Japan Sega - Mega Drive - Genesis 1994
Dr. Sudoku Europe Nintendo - Game Boy Advance 2006
Dr. Sudoku USA Nintendo - Game Boy Advance 2006
Lode Runner Japan Nintendo - Game Boy Advance 2003
Minna no Soft Series - Numpla Advance Japan Nintendo - Game Boy Advance 2006
Minna no Soft Series - Shanghai Japan Nintendo - Game Boy Advance 2003
Minna no Soft Series - Tetris Advance Japan Nintendo - Game Boy Advance 2003
Minna no Soft Series - Zooo Japan Nintendo - Game Boy Advance 0
Monster Maker 4 - Flash Card Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002
Monster Maker 4 - Killer Dice Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002
V-Master Cross Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002
Zooo V2.01J MAME 2015 0
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2015 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2015 0
D-Con MAME 2015 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2015 0
Kyuukyoku no Othello MAME 2015 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2015 0
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2015 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2015 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2015 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2015 0
Cotton 2 MAME 2003-Plus 0
Cotton Boomerang MAME 2003-Plus 0
D-Con MAME 2003-Plus 0
Guardian Force MAME 2003-Plus 0
Othello Shiyouyo MAME 2003-Plus 0
Air Hockey USA Sony - PlayStation 2003
Air Hockey!! Europe Sony - PlayStation 2002
Angolmois 99 [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Anokodokonoko Japan Sony - PlayStation 1998
Battle Hunter USA Sony - PlayStation 2001
Battle Sugoroku Hunter [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Burn Out [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Chess USA Sony - PlayStation 2001
Chiki Chiki Chicken [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni [Reprint] Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni [Reprint] Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni [Reprint] Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Ai no hate ni [Reprint] Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka [Reprint] Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka [Reprint] Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Arashigaoka [Reprint] Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Interceptor Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Interceptor Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Interceptor Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Interceptor [Reprint] Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Interceptor [Reprint] Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Interceptor [Reprint] Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa [Reprint] Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa [Reprint] Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Tengoku ni Ikenai Papa [Reprint] Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life [Reprint] Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life [Reprint] Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life [Reprint] Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - This Boy's Life [Reprint] Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Zombie Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Zombie Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Zombie Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Zombie Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 1999
Cinema Eikaiwa - Zombie [Reprint] Japan Disc 1 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Zombie [Reprint] Japan Disc 2 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Zombie [Reprint] Japan Disc 3 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cinema Eikaiwa - Zombie [Reprint] Japan Disc 4 of 4 Sony - PlayStation 2000
Cotton 100% [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2003
Crazy Balloon 2000 [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Crossroad Crisis USA Sony - PlayStation 2001
Dragstars Europe Sony - PlayStation 2002
Endless Season - Anokodokonoko [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Fantastic Night Dreams - Cotton Original Japan Sony - PlayStation 1999
Fantastic Night Dreams - Cotton Original [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Fishing Club - Boat no Tsuriken [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Fishing Club - Bouhatei no Tsuriken [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Fishing Club - Hama no Tsuriken [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Home Doctor Japan Sony - PlayStation 1997
Hooockey!! [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Mahjong II [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Minna no Chess [SuperLite Gold Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Minna no Igo [Superlite Gold Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Nankuro 2 [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Nankuro 3 [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Nankuro 4 [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Nankuro [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Pangaea [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Pao Leeming Kanshuu - Fuusui Nyuumon Japan Sony - PlayStation 2001
Pao Leeming Kanshuu - Fuusui Nyuumon [SuperLite 1500] Japan Sony - PlayStation 2002
Pinball Golden Logres [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Pinball Power Europe Sony - PlayStation 2000
Pocke-Kano - Fumio Ueno Japan Sony - PlayStation 1999
Pocke-Kano - Shizuka Houjouin Japan Sony - PlayStation 1999
Pocke-Kano - Yumi Aida Japan Sony - PlayStation 1999
Quiz Master Blue [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Quiz Master Red [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Quiz Master Yellow [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Salary Man Champ Tatakau Salary Man Japan Sony - PlayStation 2001
Sanvein Europe Sony - PlayStation 2000
Sanvein [SuperLite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Shanghai Dynasty [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Shichida Shiki Unou de Asoventure - Kotoba ABC 4-6-sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shichidashiki Unou de Adventure - Katachi 123 0Sai - 2Sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shichidashiki Unou de Adventure - Katachi 123 2Sai - 4Sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shichidashiki Unou de Adventure - Katachi 123 4Sai - 6Sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shichidashiki Unou de Adventure - Kotoba ABC - 0-2-sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shichidashiki Unou de Asoventure - Kotoba ABC - 2-4-sai Muke Japan Sony - PlayStation 2000
Shooter - Starfighter Sanvein USA Sony - PlayStation 2001
Simple 1500 Series vol.001 - The Mahjong Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.001 - The Mahjong [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.002 - The Shogi Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.002 - The Shogi [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.003 - The Gomoku Narabe Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.003 - The Gomoku Narabe [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.004 - The Reversi Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.004 - The Reversi [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.005 - The Igo Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.005 - The Igo [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.006 - The Hanafuda Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.006 - The Hanafuda [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.007 - The Card Japan Sony - PlayStation 1998
Simple 1500 Series vol.007 - The Card [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.009 - The Chess Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.009 - The Chess [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.010 - The Billiards Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.010 - The Billiards [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 1999
Sound Novel Tsukuru 2 Japan Sony - PlayStation 1997
Space Chaser 2000 [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Super Lite Best Vol. 01 - Cotton Original + Block Keeper Japan Sony - PlayStation 2004
Super Lite Best vol.02 - Sanvein + Bomb Boat Japan Sony - PlayStation 2004
SuperLite 1500 Series - Crossword Japan Sony - PlayStation 2000
SuperLite 1500 Series - Hanafuda II Japan Sony - PlayStation 1999
SuperLite 1500 Series - Shogi II Japan Sony - PlayStation 1999
SuperLite 1500 Series - Slither Link Japan Sony - PlayStation 2001
SuperLite Gold Series - Minna no Mahjong Japan Sony - PlayStation 2001
SuperLite Gold Series - Minna no Shougi - Shokyuu Hen Japan Sony - PlayStation 2002
SuperLite Gold Series - Otenami Haiken Japan Sony - PlayStation 2001
Superlite 1500 Series - Battle Qix Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 1500 Series - Bomb Boat Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 1500 Series - Card II Japan Sony - PlayStation 1999
Superlite 1500 Series - Crossword 2 Japan Sony - PlayStation 2000
Superlite 1500 Series - Crossword 3 Japan Sony - PlayStation 2001
Superlite 1500 Series - Oekaki Puzzle Vol.1 Japan Sony - PlayStation 1999
Superlite 1500 Series - Oekaki Puzzle Vol.2 Japan Sony - PlayStation 2000
Superlite 1500 Series - Oekaki Puzzle Vol.3 Japan Sony - PlayStation 2000
Superlite 1500 Series - Oekaki Puzzle Vol.4 Japan Sony - PlayStation 2000
Superlite 1500 Series - Oekaki Puzzle Vol.5 Japan Sony - PlayStation 2001
Superlite 1500 Series - Reversi II Japan Sony - PlayStation 1999
Superlite 3 in 1 - Arcade Classic Syuu Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 3 in 1 - Board Game Syuu Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 3 in 1 - Card Game Syuu Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 3 in 1 - Oekaki Puzzle Syuu Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 3 in 1 - Quiz Syuu Japan Sony - PlayStation 2001
Superlite 3 in 1 - Series Nankuro-Syuu Japan Sony - PlayStation 2002
Superlite 3 in 1 - Series Tsuri Shuu Japan Sony - PlayStation 2001
Superlite Gold Series - Minna no Othello Japan Sony - PlayStation 2002
The Curling Superlite 1500 Series Japan Sony - PlayStation 1999
The Hunter Europe Sony - PlayStation 2001
The Tetris [Superlite 1500 Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Ungra Walker Japan Sony - PlayStation 2002
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 0
D-Con MAME 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 0
Kyuukyoku no Othello MAME 0
Othello version 3.0 MAME 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 0
Tetris Kiwamemichi GDL-0020 MAME 0
Psyvariar 2 - The Will To Fabricate GDL-0024 MAME 0
Tetris Kiwamemichi GDL-0020 MAME 0
Zooo V2.01J MAME 2016 0
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2016 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2016 0
D-Con MAME 2016 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2016 0
Kyuukyoku no Othello MAME 2016 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2016 0
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2016 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2016 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2016 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2016 0
Fantastic Night Dreams - Cotton Europe SNK - Neo Geo Pocket Color 2000
Fantastic Night Dreams - Cotton Japan SNK - Neo Geo Pocket Color 2000
Oekaki Puzzle Japan SNK - Neo Geo Pocket Color 2000
Picture Puzzle USA Europe SNK - Neo Geo Pocket Color 0
Pocket Reversi Europe SNK - Neo Geo Pocket Color 2000
Pocket Reversi Japan SNK - Neo Geo Pocket Color 2000
Saikyou Shogi Bonanza Japan Sony - PlayStation Portable 2008
Shepherd's Crossing USA Sony - PlayStation Portable 2010
Youkoso Hitsuji-Mura Portable Japan Sony - PlayStation Portable 2010
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2010 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2010 0
D-Con MAME 2010 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2010 0
Kyuukyoku no Othello MAME 2010 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2010 0
Cotton 2 JUET 970902 V1.000 MAME 2010 0
Cotton Boomerang JUET 980709 V1.000 MAME 2010 0
Guardian Force JUET 980318 V0.105 MAME 2010 0
Othello Shiyouyo J 980423 V1.002 MAME 2010 0