Vap

Ganso Saiyuuki - Super Monkey Daibouken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1986
Super Double Yakuman Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Super Double Yakuman II Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1997
Doyume no Yabou F1 GP Nippon no Chousen Japan Sony - PlayStation 1996
Koten Tsumego Shuu - Shijin no Maki Japan Sony - PlayStation 1996
Koten Tsumego Shuu - Shijin no Maki [VAP Best Thanks 1800] Japan Sony - PlayStation 2000