Yuke's

WWE Day of Reckoning Europe Nintendo - GameCube 2004
WWE Day of Reckoning Japan Nintendo - GameCube 2005
WWE Day of Reckoning USA Nintendo - GameCube 2004
WWE WrestleMania X8 Japan Nintendo - GameCube 2002
WWE WrestleMania X8 USA Nintendo - GameCube 2002
WWE Wrestlemania X8 Europe Nintendo - GameCube 2002
The Dog Island Europe Nintendo - Wii 2008
The Dog Island Japan Nintendo - Wii 2007
The Dog Island USA Nintendo - Wii 2008
WWE '12 Europe Nintendo - Wii 2011
WWE '12 USA Nintendo - Wii 2011
WWE '13 Europe Nintendo - Wii 2012
WWE SmackDown vs. Raw 2008 Japan Nintendo - Wii 2008
WWE SmackDown vs. Raw 2008 USA Nintendo - Wii 2007
WWE SmackDown vs. Raw 2009 Europe Nintendo - Wii 2008
Last Legion UX Japan Nintendo - Nintendo 64 1999
Shin Nihon Pro Wrestling Toukon Road - Brave Spirits Japan Nintendo - Nintendo 64 1998
Shin Nihon Pro Wrestling Toukon Road 2 - The Next Generation Japan Nintendo - Nintendo 64 1998
Utchan Nanchan no Hono no Challenger - Denryuu Ira Ira Bou Japan Nintendo - Nintendo 64 1997
UFC: Undisputed 3 Europe Sony - PlayStation 3 2012
WWE 2K14 Europe Sony - PlayStation 3 2013
Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden Japan Sony - PlayStation 1995
Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden 2 Japan Sony - PlayStation 1996
Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden 3 Japan Sony - PlayStation 1998
Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden 3 [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 1998
Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1996
Simple 1500 Series vol.022 - The Pro Wrestling Japan Sony - PlayStation 1999
Simple 1500 Series vol.052 - The Wrestler World 2 Japan Sony - PlayStation 2000
Soukaigi Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 1998
Soukaigi Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 1998
Soukaigi Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 1998
Exciting Pro Wrestling 7 - SmackDown! vs. Raw 2006 Japan Sony - PlayStation Portable 2005
UFC Undisputed 2010 USA Sony - PlayStation Portable 2010
UFC Undisputed 2010 Europe Sony - PlayStation Portable 2010
WWE Smackdown! vs. RAW 2006 Japan Sony - PlayStation Portable 2005
WWE Smackdown! vs. RAW 2006 USA Sony - PlayStation Portable 2005
WWE Smackdown! vs. RAW 2006 Europe Sony - PlayStation Portable 2005