Astral Bout

Sougou Kakutougi - Astral Bout Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1992
Sougou Kakutougi - Astral Bout 2 - The Total Fighters Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Sougou Kakutougi Rings - Astral Bout 3 Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995