Captain Tsubasa

Captain Tsubasa J - Zenkoku Seiha e no Chousen Japan SGB Enhanced Nintendo - Game Boy 1995
Captain Tsubasa VS Japan Nintendo - Game Boy 1992
Captain Tsubasa Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1992
Tecmo Cup - Football Game Spain Nintendo - Nintendo Entertainment System 1992
Tecmo Cup - Football Game Europe Nintendo - Nintendo Entertainment System 1992
Tecmo Cup - Soccer Game USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1992
Captain Tsubasa II - Super Striker Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 0
Captain Tsubasa III - Koutei no Chousen Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1992
Captain Tsubasa IV - Pro no Rival-tachi Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1993
Captain Tsubasa J - The Way to World Youth Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Captain Tsubasa V - Hasha no Shougou Campione Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1994
Captain Tsubasa - Eikou no Kiseki Japan Nintendo - Game Boy Advance 2002