Hisshou 777 Fighter

Hisshou 777 Fighter III - Kokuryuu Ou no Fukkatsu Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Hisshou 777 Fighter - Pachi-Slot Ryuuguu Densetsu Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 0
Hisshou 777 Fighter II - Pachi-Slot Maruhi Jouhou Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 0