Karateka

Master Karateka Japan Nintendo - Game Boy 1989
Karateka Japan Beta Nintendo - Nintendo Entertainment System 1985
Karateka Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1985
Karateka Europe Atari - 7800 0
Karateka USA Atari - 7800 1988