Kid Niki / Kaiketsu Yancha Maru

Ganso!! Yancha Maru Japan Nintendo - Game Boy 1991
Kaiketsu Yancha Maru Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1987
Kaiketsu Yancha Maru 2 - Karakuri Land Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1991
Kaiketsu Yancha Maru 3 - Taiketsu! Zouringen Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1993
Kid Niki - Radical Ninja USA Rev 1 Nintendo - Nintendo Entertainment System 1987
Kid Niki - Radical Ninja USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1987