Knight Rider

Knight Rider Special Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1989
Knight Rider Europe Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Knight Rider Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Knight Rider USA Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989