Light Fantasy

Light Fantasy Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1992
Light Fantasy II Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 0