Lupin the Third

SD Lupin Sansei - Kinko Yaburi Daisakusen Japan Nintendo - Game Boy 1990
Lupin Sansei - Pandora no Isan Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1987
Lupin Sansei - Densetsu no Hihou o Oe! Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 0