Makeruna! Makendou

Kendo Rage USA Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1993
Makeruna! Makendou Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1993
Makeruna! Makendou 2 - Kimero! Youkai Souridaijin Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 0