Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer

Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren 3 Portable Japan Sony - PlayStation Portable 0
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren 4 Plus - Kami no Hitomi to Akuma no Heso Japan Sony - PlayStation Portable 0
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB - Tsukikage Mura no Kaibutsu Japan SGB Enhanced Nintendo - Game Boy 0
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB 2 - Sabaku no Majou Japan Nintendo - Game Boy Color 0
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou! Japan Nintendo - Nintendo 64 2000
Fushigi no Dungeon 2 - Fuurai no Shiren Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995
Fushigi no Dungeon 2 - Fuurai no Shiren Japan Rev 1 NP Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1995