Nishimura Kyoutarou Mystery

Nishimura Kyotaro Travel Mystery - Akugyaku no Kisetsu - Tokyo - Nanki Shirahama Renzoku Satsujin Jiken Japan Sony - PlayStation Portable 0
Nishimura Kyoutarou Mystery - Blue Train Satsujin Jiken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Nishimura Kyoutarou Mystery - Super Express Satsujin Jiken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990