Rengoku

Rengoku - The Tower of Purgatory Japan Sony - PlayStation Portable 2005
Rengoku - The Tower of Purgatory USA Sony - PlayStation Portable 2005
Rengoku - The Tower of Purgatory Europe Sony - PlayStation Portable 2005
Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. Japan Sony - PlayStation Portable 2006
Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. USA Sony - PlayStation Portable 2006
Rengoku II - The Stairway to H.E.A.V.E.N. Europe Sony - PlayStation Portable 2006