Shining Soul

Shining Soul USA Nintendo - Game Boy Advance 2003
Shining Soul Europe En Fr De Es It Nintendo - Game Boy Advance 2003
Shining Soul Japan Nintendo - Game Boy Advance 2003
Shining Soul II Japan Nintendo - Game Boy Advance 2004
Shining Soul II Europe En Fr De Es It Nintendo - Game Boy Advance 2004
Shining Soul II USA Nintendo - Game Boy Advance 2004