Taikou Risshiden

Taikou Risshiden IV Japan Sony - PlayStation Portable 2006
Taikou Risshiden V Japan Sony - PlayStation Portable 2009
Taikou Risshiden Japan Nintendo - Super Nintendo Entertainment System 1993
Taikou Risshiden Japan Sega - Mega Drive - Genesis 1993