Tenchu

Ninja Katsugeki - Tenchu Kurenai Portable Japan Sony - PlayStation Portable 2010
Ninja Katsugeki - Tenchu San Portable Japan Sony - PlayStation Portable 2009
Tenchu - Shadow Assassins USA Sony - PlayStation Portable 2009
Tenchu - Shadow Assassins Europe Sony - PlayStation Portable 2009
Tenchu- Time of the Assassins Europe Sony - PlayStation Portable 0