Urusei Yatsura

Urusei Yatsura - Miss Tomobiki o Sagase! Japan Nintendo - Game Boy 0
Urusei Yatsura - Lum no Wedding Bell Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1986
Urusei Yatsura - Lum no Wedding Bell Japan Beta Nintendo - Nintendo Entertainment System 1986