Yamamura Misa Suspense

Yamamura Misa Suspense - Kyoto Kuramayama Shou Satsujin Jiken Japan Sony - PlayStation Portable 2009
Kyoto Hana no Misshitsu Satsujin Jiken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1989
Kyoto Ryuu no Tera Satsujin Jiken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1987
Yamamura Misa Suspense Series - Kyoto Zai-Tech Satsujin Jiken Japan Nintendo - Nintendo Entertainment System 1990