Hanafuda

Hanafuda Graffiti - Koi Koi Monogatari Japan Sony - PlayStation 1996
Hanafuda Graffiti - Koi Koi Monogatari [Major Wave Series] Japan Sony - PlayStation 2002
Hyper Value 2800 - Hanafuda Japan Sony - PlayStation 2000
Jang Jang Koi Shimashow - Separate 2 - Koi Koi Shimashow Japan Sony - PlayStation 2000
Simple 1500 Series vol.043 - The Hanafuda 2 Japan Sony - PlayStation 2000
Simple Characters 2000 Series Vol.04 - Jarinko Chie - The Hanafuda Japan Sony - PlayStation 2001
Super Price Series - Hanafuda Japan Sony - PlayStation 2002
SuperLite 1500 Series - Hanafuda II Japan Sony - PlayStation 1999