From Software

Rune II: Koruten no Kagi no Himitsu Demo Japan Nintendo - GameCube 0
Tenchu 4 Japan Nintendo - Wii 2008
3D Dot Game Heroes Sony - PlayStation 3 2009
3D Dot Game Heroes Japan Sony - PlayStation 3 2009
Armored Core 4 Sony - PlayStation 3 2006
Armored Core 4 The Best Collection Japan Sony - PlayStation 3 2008
Armored Core: For Answer Sony - PlayStation 3 2008
Armored Core: For Answer Japan Sony - PlayStation 3 2008
Armored Core: For Answer PlayStation 3 the Best Japan Sony - PlayStation 3 2008
Enchant Arm Sony - PlayStation 3 2007
Evergrace Japan Sony - PlayStation 2 2000
Kuon Japan Sony - PlayStation 2 2004
Kuon Japan Sony - PlayStation 2 2004
Armored Core Japan Sony - PlayStation 1997
Armored Core Japan Sony - PlayStation 1997
Armored Core - Master of Arena Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1999
Armored Core - Master of Arena Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1999
Armored Core - Master of Arena [PSOne Books] Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 2002
Armored Core - Master of Arena [PSOne Books] Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 2002
Armored Core - Master of Arena [PlayStation the Best] Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1999
Armored Core - Master of Arena [PlayStation the Best] Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1999
Armored Core - Project Phantasma Japan Sony - PlayStation 1997
Armored Core - Project Phantasma [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
Armored Core - Project Phantasma [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Armored Core [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
Armored Core [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Echo Night Japan Sony - PlayStation 1998
Echo Night 2 - Nemuri no Shihaisha Japan Sony - PlayStation 1999
Echo Night 2 - Nemuri no Shihaisha [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
Echo Night [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
Echo Night [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
King's Field Japan Sony - PlayStation 1994
King's Field II Japan Sony - PlayStation 1995
King's Field II [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
King's Field II [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1996
King's Field III - The Story of Verdite Japan Sony - PlayStation 1996
King's Field III - The Story of Verdite [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2002
King's Field III - The Story of Verdite [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
King's Field [PSOne Books] Japan Sony - PlayStation 2001
Shadow Tower Japan Sony - PlayStation 1998
Spriggan - Lunar Verse Japan Sony - PlayStation 1999