Gaps

Ayrton Senna Kart Duel Japan Sony - PlayStation 1996
Ayrton Senna Kart Duel 2 Japan Sony - PlayStation 1997
Ayrton Senna Kart Duel Special Japan Sony - PlayStation 1999