GeneX

Princess Maker 2 Korea GamePark - GP32 2002
Chu-Kana Janshi Japan Sony - PlayStation 2 2004
Chu-Kana Janshi [Collector's Edition] Japan Sony - PlayStation 2 2004
Fantastic Fortune 2 Japan Sony - PlayStation 2 2003
Fantastic Fortune 2 - Triple Star Japan Sony - PlayStation 2 2005
Kokoro no Tobira Japan Sony - PlayStation 2 2004
Kokoro no Tobira [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 2 2004
Kyuuketsu Hime Yui Senyasyo Japan Sony - PlayStation 2 2003
Only you Liber Cross Japan Sony - PlayStation 2 2003
Only you Liber Cross [With Drama CD] Japan Sony - PlayStation 2 2003
Princess Maker Japan Sony - PlayStation 2 2004
Princess Maker 2 Japan Sony - PlayStation 2 2004
Princess Maker 2 [Best Hit Selection] Japan Sony - PlayStation 2 2005
Princess Maker 4 Japan Sony - PlayStation 2 2005
Princess Maker 4 Japan Sony - PlayStation 2 2005
Princess Maker 4 [Collector's Edition] Japan Sony - PlayStation 2 2005
Secret of Evangelion Japan Sony - PlayStation 2 2006
Secret of Evangelion [Limited Edition Asuka Version] Japan Sony - PlayStation 2 2006
Secret of Evangelion [Limited Edition Ayanami Version] Japan Sony - PlayStation 2 2006