Home Data

Shougi Shodan Icchokusen Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1990
Shougi Shoshinsha Muyou Japan NEC - PC Engine - TurboGrafx 16 1991