KOEI

Super Smash Bros. Brawl - Battlefield Build USA Nintendo - Wii 2014
G1 Jockey 4 2008 Europe Sony - PlayStation 3 2008
La Pucelle - Tactics Europe Sony - PlayStation 2 2004
Aizouban Houshinengi Japan Sony - PlayStation 1999
Aizouban Houshinengi Japan Sony - PlayStation 1999
Angelique Duet Japan Sony - PlayStation 1998
Angelique Duet [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2000
Angelique Duet [Premium Box] Japan Sony - PlayStation 1998
Angelique Special Japan Sony - PlayStation 1996
Angelique Special 2 Japan Sony - PlayStation 1997
Angelique Special 2 [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2000
Angelique Special 2 [Premium Box] Japan Sony - PlayStation 1997
Angelique Special [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Angelique Special [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Angelique Special [Premium Box] Japan Sony - PlayStation 1996
Aoki Ohkami to Shirokimejika - Genchohishi Japan Sony - PlayStation 1998
Aoki Ohkami to Shirokimejika - Genchohishi [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Aoki Ohkami to Shirokimejika - Genchohishi [Koei The Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Croc Adventure Japan Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai Gaiden Japan Sony - PlayStation 1997
Daikoukai Jidai Gaiden [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Daikoukai Jidai Gaiden [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai II Japan Sony - PlayStation 1996
Daikoukai Jidai II [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Daikoukai Jidai II [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai IV - Porto Estado Japan Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai IV - Porto Estado Limited Edition Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai IV - Porto Estado Limited Edition Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1999
Daikoukai Jidai IV - Porto Estado [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2004
Daikoukai Jidai IV - Porto Estado [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2001
Dark Hunter Ijigen Gakuen Jou Japan Sony - PlayStation 1997
Dark Hunter - Ge Youma No Mori Japan Sony - PlayStation 1997
Druid - Yamie no Tsuisekisiya Japan Sony - PlayStation 1998
Dynasty Warriors Europe Sony - PlayStation 1997
Dynasty Warriors USA Sony - PlayStation 1997
Emit Value Pack Japan Disc 1 of 3 Sony - PlayStation 1995
Emit Value Pack Japan Disc 2 of 3 Sony - PlayStation 1995
Emit Value Pack Japan Disc 3 of 3 Sony - PlayStation 1995
Enigma Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1998
Enigma Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1998
Game Nihonshi Kakumeiji Oda Nobunaga Japan Sony - PlayStation 1997
Genghis Khan - Aoki Ookami to Shiroki Mejika IV Japan Sony - PlayStation 1999
Genghis Khan - Aoki Ookami to Shiroki Mejika IV [Koei Summer Campaign] Japan Sony - PlayStation 1999
Genghis Khan - Aoki Ookami to Shiroki Mejika IV [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2003
Genghis Khan - Aoki Ookami to Shiroki Mejika IV [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2000
Houshinengi Collector's Edition Koei Summer Campaign Japan Sony - PlayStation 1999
Houshinengi Japan Sony - PlayStation 1998
Houshinengi Koei Teiban Series Japan Sony - PlayStation 2002
Houshinengi Playstation the Best Japan Sony - PlayStation 1999
Ishin no Arashi Japan Sony - PlayStation 1999
Ishin no Arashi [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Ishin no Arashi [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Mahjong Taikai II Special Japan Sony - PlayStation 1996
Mahjong Taikai II Special [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Mahjong Taikai II Special [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Moritaka Chisato Safari Tokyo Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1998
Moritaka Chisato Safari Tokyo Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1998
Nobunaga No Yabou Tenshoki Japan Sony - PlayStation 1996
Nobunaga No Yabou Tenshoki [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2002
Nobunaga No Yabou Tenshoki [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Nobunaga No Yabou Tenshoki [with Power Up Kit] Japan Sony - PlayStation 1997
Nobunaga no Yabou - Bushou Fuunroku Japan Sony - PlayStation 1999
Nobunaga no Yabou - Bushou Fuunroku [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Nobunaga no Yabou - Haouden Japan Sony - PlayStation 1995
Nobunaga no Yabou - Haouden [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Nobunaga no Yabou - Haouden [Playstation the Best] Japan Sony - PlayStation 1997
Nobunaga no Yabou - Reppuuden Japan Sony - PlayStation 1999
Nobunaga no Yabou - Reppuuden [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 2001
Nobunaga no Yabou - Reppuuden [with Power Up Kit] Japan Sony - PlayStation 2000
Nobunaga no Yabou - Reppuuden [with Power Up Kit] [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2003
Nobunaga no Yabou - Returns Japan Sony - PlayStation 1996
Nobunaga no Yabou - Returns [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 1998
Nobunaga no Yabou - Sengouku Gunyuuden Japan Sony - PlayStation 1998
Nobunaga no Yabou - Sengouku Gunyuuden [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Nobunaga no Yabou - Shouseiroku Japan Sony - PlayStation 1997
Nobunaga no Yabou - Shouseiroku [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2003
Nobunaga no Yabou - Shouseiroku [PlayStation the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Nobunaga no Yabou - Shouseiroku [with Power-Up Kit] Japan Sony - PlayStation 1999
Nobunaga no Yabou - Shouseiroku [with Power-Up Kit] [Koei Summer Campaign] Japan Sony - PlayStation 1999
Nobunaga no Yabou - Zengokuban Japan Sony - PlayStation 1998
Nobunaga no Yabou - Zengokuban [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2000
Sangoku Musou Japan Sony - PlayStation 1997
Sangoku Musou [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Sangoku Musou [Playstation the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Soulmaster Japan Sony - PlayStation 1997
Soulmaster [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Söldnerschild Special Japan Sony - PlayStation 1998
Söldnerschild Special [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Söldnerschild Special [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Tanoshii Mahjong Japan Sony - PlayStation 1998
Tanoshii Mahjong [Koei Summer Campaign] Japan Sony - PlayStation 1999
Teitoku no Ketsudan II Japan Sony - PlayStation 1996
Teitoku no Ketsudan II [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2001
Teitoku no Ketsudan II [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1998
Teitoku no Ketsudan III Japan Sony - PlayStation 1997
Teitoku no Ketsudan III [Koei Teiban Series] Japan Sony - PlayStation 2002
Teitoku no Ketsudan III [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Teitoku no Ketsudan III [With Power Up Kit] Japan Sony - PlayStation 1998
That's QT Japan Sony - PlayStation 2000
Zill O'll Japan Sony - PlayStation 1999
Zill O'll [Koei the Best] Japan Sony - PlayStation 2000