Level 5

Ninokuni: Shiroki Seihai no Joou Sony - PlayStation 3 2011
Ninokuni: Shiroki Seihai no Joou Japan Sony - PlayStation 3 2011
Danball Senki Japan Sony - PlayStation Portable 2011
Danball Senki Boost Japan Sony - PlayStation Portable 2011
Danball Senki W Japan Sony - PlayStation Portable 2012