Masaya (NCS)

Dream Generation - Koi Ka? Shigoto Ka!? Japan Sony - PlayStation 1998
Dream Generation - Koi Ka? Shigoto Ka!? [Mouichido Kimi ni Eitai...Loved Series] Japan Sony - PlayStation 1999
Langrisser I & II Japan Sony - PlayStation 1997
Langrisser I & II [Limited Edition] Japan Sony - PlayStation 1997
Langrisser I & II [Masaya Best] Japan Sony - PlayStation 1999
Langrisser I & II [Rerelease] Japan Sony - PlayStation 2001
Langrisser IV & V Japan Disc 1 of 2 Sony - PlayStation 1999
Langrisser IV & V Japan Disc 2 of 2 Sony - PlayStation 1999