SCEI

Alpha Squadron Japan Microsoft - MSX 1985
Battle Cross Japan Microsoft - MSX 1984
Car Jamboree Japan Microsoft - MSX 1984
Car Jamboree Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Championship Lode Runner Japan Microsoft - MSX 1986
Choplifter Japan Microsoft - MSX 1985
Choplifter Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1985
Choplifter Japan Alt 2 Microsoft - MSX 1985
Coaster Race Japan Microsoft - MSX 1986
Coaster Race Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1986
Coaster Race Japan Alt 2 Microsoft - MSX 1986
Computer Billiards Japan Microsoft - MSX 1985
Computer Othello Japan Microsoft - MSX 1984
Computer Othello Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Cosmo-Explorer Japan Microsoft - MSX 1985
Cosmo-Explorer Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1985
Crazy Train Japan Microsoft - MSX 1983
Crazy Train Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1983
Dorodon Japan Microsoft - MSX 1984
Gall Force - Defense of Chaos Japan Microsoft - MSX 1986
Gall Force - Defense of Chaos Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1986
Gall Force - Defense of Chaos Japan Alt 2 Microsoft - MSX 1986
Jissen - 4-nin Mahjong Japan Microsoft - MSX 1984
Juno First Japan Microsoft - MSX 1984
Juno First Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Lode Runner Japan Microsoft - MSX 1984
Lode Runner Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Lode Runner II Japan Microsoft - MSX 1985
Magical Kid Wiz Japan Microsoft - MSX 1986
Magical Kid Wiz Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1986
Magical Kid Wiz Japan Alt 2 Microsoft - MSX 1986
Mouser Japan Microsoft - MSX 1983
Mr. Do vs Unicorns Japan Microsoft - MSX 1984
Music Studio G7 Japan Program Microsoft - MSX 1985
Pay Load Japan Microsoft - MSX 1985
Pay Load Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1985
Play Ball Japan Microsoft - MSX 1986
Raid on Bungeling Bay Japan Microsoft - MSX 1985
Scion Japan Microsoft - MSX 1985
Senjyo Japan Microsoft - MSX 1984
Senjyo Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Sparkie Japan Microsoft - MSX 1984
Sparkie Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1984
Star Blazer Japan Microsoft - MSX 1985
Star Blazer Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1985
Star Blazer Japan Alt 2 Microsoft - MSX 1985
Super Golf Japan Microsoft - MSX 1985
Super Soccer Japan Microsoft - MSX 1985
Super Tennis Japan Microsoft - MSX 1985
Traffic Japan Microsoft - MSX 1986
Traffic Japan Alt 1 Microsoft - MSX 1986
Condemned 2 Sony - PlayStation 3 2008
Saru! Get You! Sony - PlayStation 3 2007
Saru! Get You! 3 Sony - PlayStation 3 2014
Sega Superstars Tennis Sony - PlayStation 3 2008
Viking: Battle for Asgard Sony - PlayStation 3 2008
MT Bikers - Bakusou Mountain Bikers Japan Sony - PlayStation 2 2004
Operator's Side Japan Sony - PlayStation 2 2003
Operator's Side [PlayStation 2 the Best] Japan Sony - PlayStation 2 2003
Operator's Side [with USB Headsets] Japan Sony - PlayStation 2 2003
Operator's Side [with USB Headsets] [PlayStation 2 the Best] Japan Sony - PlayStation 2 2003
Uo-7-tsu no Mizu to Densetsu no Nushi Japan Sony - PlayStation 2 2004
Wild Arms - Alter Code F Japan Sony - PlayStation 2 2003
Wild Arms - Alter Code F Japan Sony - PlayStation 2 2003
Wild Arms - Alter Code F [PlayStation 2 the Best Reprint] Japan Sony - PlayStation 2 2006
Wild Arms - Alter Code F [PlayStation 2 the Best] Japan Sony - PlayStation 2 2004