Seta Corporation

Ebisu Yoshikazu no Ooana Keiti Japan Sony - PlayStation 1996
Honkaku Igo Japan Sony - PlayStation 1998
Ide Yohsuke no Mahjong Kazoku Japan Sony - PlayStation 1995
Kanazawa Shougi '95 Japan Sony - PlayStation 1995
Morita Shogi Japan Sony - PlayStation 1997
Perfect Fishing Bass Fishing Japan Sony - PlayStation 2000
Perfect Fishing Rock Fishing Japan Sony - PlayStation 2000
Perfect Golf 2 Japan Sony - PlayStation 1998
Shougi Joryuu Meijini-sen Japan Sony - PlayStation 1995
The Perfect Golf Japan Sony - PlayStation 1995